Högskoleutbildning i Dalarna

Nedan finner du länkar till Högskoleprogram med inrikting mot besöksnäringen

International Tourism Management- 3-årigt kandidatprogram heltid (180 p)

Tourism Destination Development- 1-årigt kandidatprogram heltid (60 p)

Upplevelseproduktion – friluftsliv, idrott och hälsa (180 hp)