Partners

Nedan hittar du de partners som BNC samarbetar med genom avtal/överenskommelser

Visit Dalarna

Dalarnas destinationsbolag Visit Dalarna och BNC har sedan flera år tillbaka ett betydelsefull samverkansavtal. BNC är Visit Dalarnas stöd i kompetensfrågor samt har driftsansvar för affärsutvecklingsprogrammet Kurbits. I gengäld finns BNC med på bolagets hemsida, samverkar i den gemensamma kompetensgruppen samt har sin fysiska adress hos bolaget.

Kurbits Affärsutvecklingsprogram - Verktyget ägs av Visit Dalarna AB där BNC EF har dispositionsrätt enligt avtal med Visit Dalarna AB. Syftet med avtalet är att BNC EF skall verka för att bredda utbudet och möjligheterna till affärsutveckling för Visit Dalarnas medlemsföretag. 


Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Det skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning över tid.