Engagemang

Det finns flera sätt att delta i BNC arbete med kompetensfrågor.
Ett sätt är att som företag i besöksnäringen engagera sig BNC Advisory Board.
Vid dessa BAB-träffar möts näringen för ge sin syn på kompetensbehoven.
Synpunkterna blir till en agenda och ett arbetsdokument för BNC att arbeta med.

Visa ditt intresse att medverka i samtalen.