Om oss

BNC:s roll är att skapa samverkan mellan olika utbildningssamordnare och utifrån besöksnäringens behov matcha och kvalitetssäkra branschanpassade utbildningar.


För att leva upp till denna roll har BNC under sina dryga 20 år som förening arbetat inom dessa verksamhetsområden:

  • Stimulera till lokala möten för besöksnäring och utbildningsanordnare, där aktörerna gemensamt arbetar med att hitta ”matchning av besöksnäringens behov av kompetens”
  • Branschråd som samverkansforum 
  • Praktiksamordning som stöd till branschen
  • Handledarutbildning för bättre lärande i arbete för de studerande
  • Fortbildning och affärsutvecklingsprogram för branschen och för utbildningsanordnare
  • Marknadsföring av branschens yrken och dess behov av specifika kompetenser
  • Besöksnäringen värde som bransch och image på arbetsmarknaden.
    Målet att vara ”attraktiva arbetsgivare”

Styrelse

Besöksnäringscollege EF VÅ 2020-21

Ordinarie ledamöter:

Helen Holmqvist - Högskolan Dalarna - ordförande
Lena Flodin - Yrkesakademin Falun
Thomas Nielsen - Hotell Fridhemsgatan Mora
Ingemar Eberståhl - Restaurang Banken Falun

Suppleanter:

Anna Torssander - Haraldsbogymnasiet Borlänge
Jörgen Elbe - Högskolan Dalarna
Hans From - Yrkesakademin Falun

Adjungerande ledamöter:

Conny Danielsson - Region Dalarna
Lotta Magnusson - Visit Dalarna