Högskolan

Yrkeshögskolan

Komvux / VUX

Folkhögskolan

Fortbildning - Affärsutveckling

Yrkeshögskolan

Komvux / VUX

Folkhögskolan

Fortbildning & Affärsutveckling

Kallelse till BNC-föreningsstämma Högskolan Dalarna – Borlänge Lokalen Eva Ekeblad alternativt via Zoom Onsdagen den 7/12 kl. 15.00 – 17.00

I december håller BNC Dalarna sitt årsmöte. Fram till dess arbetar valberedningen med att formera en kommande styrelse. Lämna gärna förslag på …

© Besöksnäringscollege