Högskolan

Yrkeshögskolan

Komvux / VUX

Folkhögskolan

Fortbildning - Affärsutveckling

Yrkeshögskolan

Komvux / VUX

Folkhögskolan

Fortbildning & Affärsutveckling

Besöksnäringen i Dalarna är på väg att utveckla agendan för kompetens- och affärsutvecklingsfrågor. BNC Advisory Board är plattformen – där får företagen …

I december håller BNC Dalarna sitt årsmöte. Fram till dess arbetar valberedningen med att formera en kommande styrelse. Lämna gärna förslag på …

© Besöksnäringscollege