Besöksnäringen i Dalarna är på väg att utveckla agendan för kompetens- och affärsutvecklingsfrågor.

BNC Advisory Board är plattformen – där får företagen i Dalarna diskutera aktuella och framtida kompetensbehov.

De idéer och förslag som kommer fram under BAB-träffarna blir sedan agenda vid Region och Visit Dalarna möten.

Vill du veta mer om tankarna bakom forumet eller vill redan nu anmäla ditt intresse att delta i gruppen? Kontakta!

Thomas Nielsen te. 070-6422880 eller Ingemar Eberståhl tel. 070-3301701