BNC Advisory Board

Besöksnäringen i Dalarna är på väg att utveckla agendan för kompetens- och affärsutvecklingsfrågor. BNC Advisory Board är plattformen – där får företagen i Dalarna diskutera aktuella och framtida kompetensbehov. De idéer och förslag som kommer fram under BAB-träffarna blir sedan agenda vid strategimöten med Region Dalarna och Visit Dalarna. Vill du veta mer om tankarna […]

Årsmöte

Kallelse till BNC-föreningsstämma Högskolan Dalarna – Borlänge Lokalen Eva Ekeblad alternativt via Zoom Onsdagen den 7/12 kl. 15.00 – 17.00

Val till BNC- styrelse

I december håller BNC Dalarna sitt årsmöte. Fram till dess arbetar valberedningen med att formera en kommande styrelse. Lämna gärna förslag på nya ledamöter att ingå BNC:s styrelse. Kontakta – Micke Rocking tel. 070-2407976